Vastgoed Veiling

Zaandam, De Weer 1 D

  De Weer 1D
  1504 AG Zaandam
  • Rijwoning
  • BAG: 116 m² object
  • 137 m² perceel
  De Hypotheekhouder heeft niet tot het inroepen van het huurbeding verzocht, omdat hij hierbij onvoldoende belang heeft blijkens artikel 3:264 lid 1 sub b van het Burgerlijk Wetboek
  • het voortdurend recht van erfpacht, ingegaan op één september negentienhonderd negenentachtig en eindigende op dertig augustus tweeduizend vierenzestig, van een perceel grond, eigendom van de gemeente Zaanstad met het zich daarop bevindende woonhuis en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend 1504 AG Zaandam (gemeente Zaanstad), De Weer 1D, kadastraal bekend gemeente Zaandam sectie D nummer 5240, groot één are en zevenendertig centiare (1 a en 37 ca); de verplichting tot betaling van de erfpachtscanon is afgekocht voor een periode van vijftig jaar, dus tot één september tweeduizend negenendertig, behoudens een jaarlijkse betaling van vijfenveertig eurocent (€ 0,45), welke bedrag volgens verklaring van de erfverpachter niet wordt geëind.

  • Gebruikssituatie:

   voorzover bekend bij de eigenaar in gebruik en mogelijk verhuurd aan derde(n)

  Over het object

  • Type
   Rijwoning
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   BAG: 1990
  • Gebruikssituatie
   Anders
  • Oppervlakte object
   BAG: 116 m²
  • Oppervlakte perceel
   137 m²

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Status
   Geannuleerd
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 4.696,45 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  De Randamie & Verstoep notarissen Dhr. Brian De Randamie Posthoornstraat 13-15 3011 WD Rotterdam

  veilingen@drv-notarissen.nl
  Tel. +31 (0) 104 33 03 55


  Makelaar

  Voor vragen over deze verkoop kun je terecht bij:

  Kloes & Goudsblom Makelaardij Castricum Burgemeester Mooijstraat 27 1901 ER Castricum

  info@kloesengoudsblom.nl
  Tel. +31 (0)251 65 90 04