Vastgoed Veiling

Dordrecht, Meindert Hobbemastraat 89

  Meindert Hobbemastraat 89
  3314 HR Dordrecht
  • Maisonnette
  • BAG 75 m² object
  De verkoper heeft het verlof tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 leden 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de voorzieningenrechter gevraagd. Het gevraagde verlof is verleend, waarbij de ontruimingstermijn is bepaald op 14 dagen na betekening van de beschikking. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid tot ontruiming wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
  • het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de maisonette gelegen op de derde en vierde woonlaag met berging op de begane grond, plaatselijk bekend MEINDERT HOBBEMASTRAAT 89 TE DORDRECHT, postcode 3314 HR, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie M complexaanduiding 1769-A, appartementsindex 68, uitmakende het eenduizend eenhonderddertig/tachtigduizend tweehonderdveertigste (1.130/80.240ste) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een drietal gebouwen, ondergrond en erf, plaatselijk bekend Meindert Hobbemastraat, Patersweg, Zuidendijk en Rembrandtlaan te Dordrecht, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie M nummer 1755, groot vierduizend vijfhonderdzesenzestig vierkante meter (4.566 m²).

  • Kadastrale gegevens:

   kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie M complexaanduiding 1769-A, appartementsindex 68.

  • Gebruikssituatie:

   Voor zover bekend in eigen gebruik, doch onbekend of het registergoed thans in gebruik is bij of verhuurd is aan derde personen. Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar artikel 5 van de bijzondere veilingvoorwaarden.

  Over het object

  • Type
   Maisonnette
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   BAG 1978
  • Gebruikssituatie
   Onbekend
  • Oppervlakte object
   BAG 75 m²

  Bezichtigingen

  Het is niet mogelijk dit appartement van binnen te bezichtigen.


  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 10.040,99 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  Quadrant Notarissen Mevr. Kirsten Prick Zeestraat 62 2518 AC Den Haag

  MC
  In behandeling van
  Mevr A. Chinnoe

  veilingen@qnotarissen.nl
  Tel. +31 (0)70 318 42 00


  Makelaar

  Voor vragen over deze verkoop kun je terecht bij:

  OZP Makelaars Vissersdijk Beneden 25 3319 GW Dordrecht

  info@ozp-makelaars.nl
  Tel. +31 (0) 786 35 17 53