Vastgoed Veiling

Leiden, Maartje Offerspad 16

  Maartje Offerspad 16
  2331 NB Leiden
  • BAG 70 m² object
  De verkoper heeft het verlof tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 leden 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de voorzieningenrechter gevraagd. Het gevraagde verlof is verleend, waarbij de ontruimingstermijn is bepaald op een maand na betekening van de beschikking. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid tot ontruiming wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
  • het eeuwigdurend recht van erfpacht met betrekking tot het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de driekamerwoning op de tweede verdieping met berging op de begane grond, plaatselijk bekend MAARTJE OFFERSPAD 16 TE LEIDEN, postcode 2331 NB, kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie W complexaanduiding 5394-A, appartementsindex 14, uitmakende het een/tweeëndertigste (1/32ste) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een flatgebouw, omvattende tweeëndertig (32) driekamerwoningen (waarvan vier met tuin) gelegen op de begane grond en de eerste, tweede, derde en vierde verdieping, met bijbehorende bergingen op de begane grond, alsmede twee liftschachten en twee trappenhuizen, plaatselijk bekend Maartje Offerspad 1 tot en met 32 te Leiden, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie W nummers 5387 en 5388, tezamen groot zevenhonderdzesenvijftig vierkante meter (756 m²)

  • Kadastrale gegevens:

   kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie W complexaanduiding 5394-A, appartementsindex 14.

  • Gebruikssituatie:

   Er staan derde personen ingeschreven op het adres. Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar artikel 5 van de bijzondere veilingvoorwaarden.

  Over het object

  • Bouwjaar
   BAG 1989
  • Gebruikssituatie
   Verhuurd
  • Oppervlakte object
   BAG 70 m²

  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Toewijzing
   Recht van gunning
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 8.819,09 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden

  Dataroom

  Bezig met verbinden

  Notaris

  Quadrant Notarissen Mevr. Kirsten Prick Zeestraat 62 2518 AC Den Haag

  MC
  In behandeling van
  Mevr A. Chinnoe

  veilingen@qnotarissen.nl
  Tel. +31 (0)70 318 42 00


  Makelaar

  Voor vragen over deze verkoop kun je terecht bij:

  Kooitje Makelaarsdiensten Ambachtsweg 5 2222 AH Katwijk aan Zee

  info@kooitjemakelaarsdiensten.nl
  Tel. +31 (0)71 301 57 48