Vastgoed Veiling

's-Hertogenbosch, Scheldestraat 41

  Scheldestraat 41
  5215 HB 's-Hertogenbosch
  • Tussenwoning
  • BAG 131 m² object
  • 121 m² perceel
  Omdat het registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. De verkoper heeft dit verlof gevraagd. Het verlof is niet verleend door de voorzieningenrechter. Voor zover het registergoed niet vrij van huur wordt verkocht, wordt geleverd onder handhaving van de lopende huurovereenkomst(en). In aanvulling op artikel 24 van de AVVE geldt het volgende. De verkoper geeft via de website informatie over de huurovereenkomst(en) voor zover die in zijn bezit is/zijn. De verkoper staat er niet voor in dat de verstrekte informatie juist is of dat er geen afwijkende afspraken zijn of worden gemaakt. De verkoper staat er ook niet voor in dat de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst volledig en/of regelmatig worden nagekomen. Voor gebruik op andere grond dan huur geldt dat wat hiervoor is vermeld over de ontruiming. Er vindt geen verrekening van huren en/of waarborgsommen plaats. Bezichtiging is mogelijk op woensdag 8 november van 09.00 tot 10.00 en donderdag 23 november 2023 van 09.45 tot 10.45 uur. U kunt binnenlopen zonder afspraak.
  • Het woonhuis met ondergrond, erf en tuin, plaatselijk bekend 5215 HB 's-Hertogenbosch, Scheldestraat 41, kadastraal bekend gemeente 's-Hertogenbosch sectie D nummer 1384, groot één are en éénentwintig centiare (1 a en 21 ca).

  • Gebruikssituatie:

   Bij de eigenaar in gebruik en voorzover bekend onverhuurd

  Over het object

  • Type
   Tussenwoning
  • Groep
   Woningen
  • Bouwjaar
   1965
  • Gebruikssituatie
   Anders
  • Oppervlakte object
   BAG 131 m²
  • Oppervlakte perceel
   121 m²

  Bezichtigingen


  Over de veiling

  • Soort
   Executieveiling
  • Biedmethode
   Opbod en afslag
  • Status
   Onderhands verkocht
  • Datum
  • Organisator
   Veilingnotaris.nl
  • Inzetpremie
   Ten laste verkoper
  • Belasting
   Overdrachtsbelasting
  • Dataroom

  Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

  Op deze veiling zijn de AVVE 2017 en bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing.

  Het is mogelijk om tot en met een onderhands bod uit te brengen.

  Kosten

  Houd, naast het veilingbedrag, rekening met de volgende kosten:

  • + Bijkomende kosten à 4.668,95 EUR
  • + Overdrachtsbelasting
  Kostenoverzicht downloaden
  • Soort
   Executieveiling
  • Status
   Onderhands verkocht
  Let op! Dit object is onderhands verkocht — Bieden is niet mogelijk

  Notaris

  De Randamie & Verstoep notarissen Dhr. Brian De Randamie Posthoornstraat 13-15 3011 WD Rotterdam

  DR
  In behandeling van
  Dhr. B. (Brian) R. De Randamie

  veilingen@drv-notarissen.nl
  Tel. +31(0)10 - 433 03 55